Districtstation (DS)

Scroll

Enkelstraats of dubbelstraats

Een districtstation is een gas regelstation die door de netbeheerders worden toegepast voor het voeden van woningen in woonwijken. Het gas regelstation reduceert de hogedruk inlaatdruk naar een lagere druk voor de distributieleidingen. De districtstations kunnen enkelstraats of dubbelstraats worden uitgevoerd. De dubbelstraats variant geeft een extra zekerheid dat de gasdoorvoer naar het distributienet gewaarborgd blijft. Een districtstation reduceert de inlaatdruk van 1, 4 of 8 bar naar 100 of 30 mbar. De capaciteit van deze stations lopen uiteen van ca. 400Nm3/h tot ca.2500 Nm3/h. Districtstations komen in woonwijken nog regelmatig voor in gebouwen. Voor het vervangen van deze stations kan VVan Voskuilen Control Systems maatwerk leveren. Denk hierbij aan het precies pas maken van de inlaat en uitlaatleiding op de bestaande grondleidingen. Ook voor het afwerken van vloeren bij deze stations kunt u terecht bij Van Voskuilen Control Systems.

Neem contact op

Wij werken o.a. voor :