Kwaliteit

Scroll

Spanningsvrij en zwart staal

Het ontwerp van de gasregelstations is overeenkomstig de NEN 1059 of de NEN 2078. De laswerkzaamheden die wij uitvoeren vinden plaats volgens de NEN 12732. Ons productieproces wordt gekenmerkt door een aantal vaste ‘controlestoppunten’. Tijdens deze stoppunten controleert de chef werkplaats, aan de hand van de ontwerptekening, of het gasregelstation voldoet aan de eisen. Wij bouwen al onze installaties spanningsvrij op in zwart staal, zodat u zorgeloos componenten kunt losdraaien en kunt vervangen door nieuwe componenten.

Roestvrije regelinstallatie

Nadat een installatie volledig in zwart staal is opgebouwd, maken wij de diverse boutverbindingen los en de zwart stalen pijpstukken worden gestraald en geschoppeerd. Vervolgens bouwen we de installatie weer volledig op en voorzien we deze van de benodigde meetleidingen. Er vinden enkele functionele testen plaats en we regelen de beveiligingen in. Aansluitend vinden kwaliteitstesten plaats. We voorzien de volledige installatie van een Camovin primer, zodat u verzekerd bent van een roestvrije regelinstallatie. Daarna maken we de gasregelinstallatie gereed voor transport.

Jaarlijkse audits

Om het productieproces blijvend te waarborgen, is dit proces vastgelegd volgens de eisen van de NEN-EN-ISO 9001. Daarnaast laten we dit ook jaarlijks auditen door een externe partij.

Wij werken o.a. voor :