Milieu

Scroll

Zorg voor het millieu

Bij het productieproces van regelstations bij Van Voskuilen Control Systems is zorg voor het milieu een belangrijk aandachtspunt.

Zo min mogelijk restafval

Al tijdens het ontwerp van de installatie wordt nagedacht over de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat er zo min mogelijk restafval overblijft. Tijdens het productieproces verzamelen we de afvalstoffen en voeren we ze gescheiden af. Ook de afwerking van de regelinstallatie, zoals het stralen en coaten, voeren we uit volgens de strengste milieueisen. Tot slot proberen we de gasregelstations zoveel mogelijk met volle vrachtwagens te vervoeren naar de plek van bestemming. En ook met onze transportmiddelen proberen we het milieu zoveel mogelijk te ontzien door ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de actuele milieunormen.

Millieuzorgsysteem

Om het productieproces op milieugebied te waarborgen, heeft Van Voskuilen Control Systems een milieuzorgsysteem geïmplementeerd. Dit milieuzorgsysteem voldoet aan de NEN-EN-ISO 14001 en onze interne KAM-afdeling en een extern gecertificeerde instantie controleren dit periodiek.

Wij werken o.a. voor :