• Neem contact op
 • Mens. Milieu. MVO.

  We streven ernaar om positief bij te dragen aan een duurzame samenleving voor de komende generaties. We voelen een sterke verantwoordelijkheid om een ​​positieve rol te spelen bij het vormgeven van een duurzame samenleving. Om dit te bereiken, richten we ons op reductie van CO2, het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en stellen we óók klanten, samenwerkings- en ketenpartners in staat om te verduurzamen. Ga voor meer informatie over onze stappen op de prestatieladder, het reductieprogramma en MVO in het algemeen naar de themapagina van de Van Voskuilen Groep.

  Hoe wij met onze leefomgeving omgaan

  Zorg voor de leefomgeving hoort bij een duurzame bedrijfsvoering. Maatregelen om de kwaliteit van milieu, volksgezondheid en veiligheid te beschermen en verbeteren zijn belangrijke aandachtspunten. Het is belangrijk dat de voetafdruk van producten en diensten zo laag mogelijk is, zodat ook de (negatieve) impact op de leefomgeving geminimaliseerd wordt. Wij geven hier invulling aan door:

  • Levenscyclusanalyses te maken van (het verbruik van) gebruik van grondstoffen, verbruik van energie en de uitstoot van emissies
  • Een zo duurzaam mogelijke productsamenstelling na te streven
  • Afval te minimaliseren tot slechts 3% zaagverlies in de processen en recycling te maximaliseren
  • Groene energieopwekking met 96 zonnepanelen op het hoofdkantoor.

  ONZE DESKUNDIGHEID

  Duurzaamheid

  Hoe wij met (onze) mensen omgaan

  Werknemers dienen, waar ook ter wereld, onder menswaardige, eerlijke en veilige omstandigheden te werken. Samen met onze leveranciers respecteren we daarom de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, de internationale arbeidsvoorwaarden-en arbeidsomstandigheden verdragen, zoals deze zijn geformuleerd door de International Labour Organisation (ILO). De volgende uitgangspunten zijn hierbij met name van belang:

  • Anti-discriminatie
  • Recht op het aansluiten bij (vak)vereniging
  • Basis van vrijwillige arbeid
  • Onthouding van kinderarbeid
  • Stimuleren van optimale arbeidsomstandigheden.

  Transparantie, integriteit en ketenverantwoordelijkheid

  Control Systems Gedragscode

  Onze Gedragscode voor medewerkers en leveranciers is gebaseerd op de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en stelt eisen aan het ethisch en eerlijk zakendoen en omschrijft hoe wij met onze mensen willen omgaan, hoe wij onze leefomgeving willen verbeteren, en hoe wij willen (samen) werken. Control Systems hecht veel waarde aan de naleving van deze Gedragscode en kan die ook in de praktijk toetsen. Bijvoorbeeld door middel van een bedrijfsbezoek, of door rapportages op te vragen.

  Meer over Control Systems

  Bekijk ook onze andere pijlers

  Kwaliteit

  Veiligheid

  Meer over ons

  Wij werken o.a. voor