• Neem contact op
  • Meteropstelling Lagedruk (MOLD)

    Een meteropstelling lagedruk is een gas meet- & regelstation die toegepast wordt in grote gebouwen of bij kleinere bedrijven. De meteropstelling lagedruk is er in verschillende typen. Puur een meteropstelling met een inlaat- en uitlaatdruk van 30mbar in zowel een buiten als een binnen variant. En een meteropstelling met een gas reduceer ventiel van 100mbar naar 30mbar. Ook dit type is verkrijgbaar in zowel een buiten als een binnen variant. De capaciteit van deze lagedruk meteropstellingen loopt uiteen van ca. 10 Nm3/h tot ca.400 Nm3/h. Van Voskuilen Control Systems heeft ruime ervaring op het gebied van het bouwen van lagedruk meteropstellingen. Interesse in een MOLD? Neem dan nu contact op alle eisen en wensen persoonlijk te bespreken.

    Wij werken o.a. voor