Zo werken wij

Scroll

Ervaring op het gebied van regetechniek

Gasregeltechniek is een betrouwbare, servicegerichte, onderscheidende, innovatieve, ervaren afdeling op het gebied van regeltechniek. De kwaliteit van onze diensten willen wij continu verbeteren door tijdige introductie van zinvolle innovaties.

Samenwerken

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn al een aantal jaren hot topics in onze organisatie. Het betreft hier onderwerpen die volop in ontwikkeling zijn en die steeds nieuwe inzichten opleveren. De discussie daarover is dan ook nog lang niet afgerond.

Jaarlijkse audits

Om het kwaliteitsproces blijvend te waarborgen, is dit proces vastgelegd volgens de eisen van de NEN-EN-ISO 9001. Daarnaast laten we dit ook jaarlijks auditen door een externe partij.

Om veiligheid in onze productiehal te waarborgen, zijn wij in het bezit van het certificaat VCA**. Tevens hebben wij ons gecertificeerd voor de CO₂ Prestatieladder trede drie, om zo de reductie van CO₂-uitstoot te waarborgen.

Om deze principes binnen de organisatie goed te waarborgen, zijn wij gecertificeerd volgens onderstaande normen of regelingen:

Wij werken o.a. voor :